Brul schilderwerken Zwolle

Voorwaarden

Brul Schilderwerken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Brul Schilderwerken is niet verantwoordelijk voor kenbaar (direct en indirect) aan de webpagina gekoppelde bestanden en verbindingen (“links”) van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden en verbindingen in. Brul Schilderwerken spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regel- matig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Brul Schilderwerken behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Brul Schilderwerken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Brul Schilderwerken behoudt het copyright op de teksten, foto’s en technische gegevens. Het is verboden om ze zonder schriftelijke toestemming voor eigen gebruik of voor derden te gebruiken, in het bijzonder door ze te kopiëren of openbaarmaking. Indien binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen, enz) in te vullen, vindt de openbaarmaking van deze gegevens op vrijwillige basis plaats.

Brulschilderwerken.nl maakt gebruik va functionele- en analytische cookes. In Google Analytics wordt uw IP adres geanonimiseerd. Door de site te gebruiken, verklaartu akkord te gaan met onze privacy verklaring.

Akkoord